Invent

 

Etape in elaborarea unui proiect

1. Se stabileste de comun acord tema de proiectare
 

2. Stabilirea pretului serviciilor prestate de catre proiectant

Ofertele de pret sunt personalizate pentru fiecare proiect in raport cu: 

 

3. Stabilirea clauzelor contractuale si semnarea contractului de prestari servicii

4. Intocmirea ridicarii topografice si a studiului geotehnic

Se pun la dispozitie de catre beneficiar , proiectantului. In situatia in care sunteti de acord, ne putem ocupa noi de obtinerea acestor studii  prin intermediul  topografilor si geologilor cu care colaboreaza biroul nostru de proiectare.

5. Obtinerea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se obtine de catre beneficiar de la primaria in raza careia vor fi amplasate obiectivele proiectate in baza unei Documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (D.C.U.) elaborata de catre noi

Documente necesare pentru demararea proiectului si intocmirea Documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (C.U.)


 
6. Elaborarea proiectului

In prima faza se elaboreaza partea de arhitectura, raelizata computerizat in 3D (tridimensional), oferind astfel clientului sansa de a-si forma o viziune foarte clara si reala asupra rezultatului final al constructiei. Pana la stabilirea de comun acord a arhitecturiii oferim clientului diferite simulari 3D, etapă ce se finalizează o dată cu acceptul dumneavoastră, al beneficiarului pentru proiectul elaborat de noi.Din momentul obtinerii acceptului beneficiarului pentru arhitectura constructiei, se va trece la urmatoarea faza care consta in elaborarea propriu-zisa a documentatiei ce face obiectul contractului (D.T.A.C., Pth, S.F. etc). Documentatia tehnica va fi intocmita conform prescriptiilor legale in vigoare, corespunzatoare fazei de proiectare stabilite.

7. Obtinerea avizelor

Se obtin  de catre beneficiar in baza documentatiilor elaborate de noi si se inainteaza proiectantului. In situatia in care sunteti de acord, ne putem ocupa noi contra cost  de obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism.

8.Predarea proiectului

La data stabilita in contract de comun acord, proiectantul va preda beneficiarului proiectul ce face obiectul contractului .
  


 

Harta Google:

Visit also our social profiles:

Scroll to top